نقش و تاثیر بازی در رشد و توسعه کودکان

نقش و تاثیر بازی در رشد و توسعه کودکان نام این مقاله از وب سایت افرادخت می باشد. تیم روانشناسی افرادخت به موضوعی حائز اهمیت که اهمیت بازی در رشد کودک است می پردازد. شناخت اثر بازی ها در رشد کودکان به والدین در تربیت فرزند کمک شایانی میکند. رشد و توسعه کودکان یکی از … مطالعه بیشتر

تربیت فرزندان به عنوان فردی حساس به محیط زیست و مسئول نسبت به پایداری زمین

تربیت فرزندان به عنوان افراد حساس به محیط زیست و مسئول نسبت به پایداری زمین، به آموزش ارزش‌ها و عقایدی مبتنی بر حفاظت از محیط زیست و مسئولیت نسبت به آینده جهانی ما می‌پردازد. تیم روانشناسی افرادخت در این مقاله به والدین آموزشی مبتنی بر حمایت از محیط زیست می دهد.   آموزش مفاهیم اکولوژی … مطالعه بیشتر

والدین کمال گرا

والدین کمال گرا 03 والدین کمال گرا 02 والدین کمال گرا 01 والدین کمال گرا 06 والدین کمال گرا 05 والدین کمال گرا 04 والدین کمال گرا 09 والدین کمال گرا 08 والدین کمال گرا 07 والدین کمال گرا 12 والدین کمال گرا 11 والدین کمال گرا 10 والدین کمال گرا 15 والدین کمال گرا … مطالعه بیشتر

روش‌های ارتباطی موثر با کودکان

روش‌های ارتباط موثر با کودکان نام این مقاله از وب سایت مدرسه دخترانه افرادخت می باشد. در این مقاله تیم روانشناسی افرادخت قصد دارد تا در رابطه با ارتباط موثر با کودکان توسط اطرافیان از جمله والدین و دیگران افراد تاثیرگذار بر زندگی آنها صحبت نماید. ارتباط موثر با کودکان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تربیت … مطالعه بیشتر

پیمایش به بالا