حال خوب ما

حال خوب ما

بعد از تلاش هاي بسيار، توانستيم حساسيت های بسياری كه در دوران كرونا براي كودكانمان به وجود آمده بود و باعث می‌شد تا تجربه های جديد را از دست بدهند را پشت سر گذاشته و تجربه حركت و قل خوردن از روي برگ ها را با هم داشته باشيم كه بسيار براي كودكان لذت بخش بود و قدمی بزرگ بعد از اين زمان طولاني بود.

پیمایش به بالا